НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 Навігація:  
Пошук:     
Українська 
Головна Мапа сайту Написати листа
 Законодавча база
 Карти та довідники
 Цукрові новини з України
 Індекси цін на цукор
 Цукрові новини з СНД
 Світові цукрові новини
 Технічна бібліотека
 Корпоративні новини
 Семінари
 Біопаливо
Дошка оголошень
Пропозиції цукру
 
Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 21 лютого 2007 р. № 256
Київ
 
Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва
 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для державної підтримки виробництва продукції рослинництва, що додається.
 
 Прем'єр-міністр України                                                                               В.ЯНУКОВИЧ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2007 р. № 256
ПОРЯДОК
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті
 ( 489-16 ) для державної підтримки виробництва продукції рослинництва
 
 1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) за програмою "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва" (далі - бюджетні кошти).
 Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.
 2. Бюджетні кошти спрямовуються сільськогосподарським підприємствам на підставі даних про площу, на якій зійшли озимі та ярі культури на зерно, льон-довгунець і коноплі на тресту, у таких розмірах:
 1) на озимі культури:
 пшеницю, тритикале та жито - 100 гривень на 1 гектар посівів, ячмінь - 55, ріпак - 50 гривень на 1 гектар посівів;
 2) на ярі культури:
 пшеницю та тритикале - 100 гривень на 1 гектар посівів, горох - 80, сою не нижче першої репродукції - 80, сою не нижче третьої репродукції - 50, гречку - 80, просо - 80, ріпак - 50, рис - 220 гривень на 1 гектар посівів;
 льон-довгунець і коноплі на тресту - 640 гривень на 1 гектар посіву.
 3. Мінагрополітики здійснює за погодженням з Мінфіном розподіл бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій пропорційно площам посіву сільськогосподарських культур, визначених у пункті 2 цього Порядку.
 Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим і головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій протягом трьох робочих днів після надходження від Мінагрополітики відповідної інформації здійснюють розподіл бюджетних коштів між районами пропорційно зазначеним площам, про що надсилають повідомлення управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій у триденний строк.
 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після надходження повідомлення про розподіл бюджетних коштів розміщують у засобах масової інформації оголошення із зазначенням переліку документів, необхідних для отримання бюджетних коштів, строку та умови їх подання.
 4. Після затвердження розподілу бюджетних коштів Мінагрополітики протягом трьох робочих днів подає Державному казначейству реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів та планів асигнування у розрізі регіонів пропорційно затвердженому розподілу бюджетних коштів.
 Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим і головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після надходження від Мінагрополітики повідомлення про розподіл бюджетних коштів затверджують кошториси та плани асигнування в розрізі районів та передають їх відповідним органам Державного казначейства.
 Бюджетні кошти розподіляються Мінагрополітики, Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних, управліннями агропромислового розвитку районних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій пропорційно сумам, затвердженим у планах асигнування на відповідний рік.
 5. Для визначення переліку сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання бюджетних коштів, управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій утворюють комісію, до складу якої входять начальник управління (голова комісії), по одному представнику відповідного фінансового органу, органів державної контрольно-ревізійної служби, державної податкової служби і державної статистики, державної насіннєвої інспекції та державної станції захисту рослин, голова асоціації фермерів, представник ради сільськогосподарських підприємств (далі - комісія).
 Відповідна комісія утворюється управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації.
 6. Заявку на отримання бюджетних коштів мають право подавати до комісії сільськогосподарські підприємства - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми і форми власності та сфери управління, включаючи навчальні та навчально-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, наукових і науково-дослідних установ, селекційно-дослідних та державних сортодослідних станцій, що засіяли озимі та ярі культури на зерно, льон-довгунець і коноплі на тресту, крім бюджетних установ та підприємств, що визнані банкрутами або проти яких порушено справу про банкрутство та які мають прострочену більш як півроку заборгованість перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України (далі - сільськогосподарські підприємства).
 Заявка подається до комісії на озимі культури до 1 квітня, на ярі культури - до 1 липня.
 До заявки додаються:
 1) на озимі культури - звіт про хід збирання урожаю та проведення інших польових робіт на _______ 200_ р. (форма N 7-сг) ( va280202-06 ), спеціалізовані бухгалтерські форми первинного обліку N 118 "Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів" та N 119 "Акт витрат насіння і садивного матеріалу", а також визначені ДСТУ 2240-93 документи про посів насінням не нижче третьої репродукції;
 2) на ярі культури - заключний звіт про підсумки сівби під урожай 200__ р. (форма N 4-сг) ( vb280202-06 ), спеціалізовані бухгалтерські форми первинного обліку N 118 "Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів" (а для сої - акт про використання біопрепаратів на основі азотофіксуючих мікроорганізмів для передпосівної обробки насіння) та N 119 "Акт витрат насіння і садивного матеріалу", а також визначені ДСТУ 2240-93 документи про посів насінням не нижче третьої репродукції;
 3) засвідчені в установленому порядку копії документів, а саме:
 довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
 звіту про фінансові результати за попередній рік;
 документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
 довідки відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України:
 4) письмове зобов'язання сільськогосподарського підприємства повернути у місячний строк до бюджету отримані бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання та/або нецільового використання (у разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення). При цьому в разі виявлення зазначених фактів такому сільськогосподарському підприємству припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів.
 Відсутність одного із документів, визначених у цьому пункті, позбавляє заявника права на отримання бюджетних коштів.
 7. Комісія розглядає подані згідно з пунктом 6 цього Порядку документи, встановлює достовірність наведених у них даних, обстежує посіви, складає акт за результатами перевірки та приймає рішення щодо включення (невключення) заявника до реєстру сільськогосподарських підприємств, що мають право на отримання бюджетних коштів (далі - реєстр сільськогосподарських підприємств). Форми актів та реєстрів сільськогосподарських підприємств затверджує Мінагрополітики.
 У разі відмови у виділенні бюджетних коштів комісія у триденний строк після прийняття рішення видає (надсилає) сільськогосподарському підприємству обґрунтовану відповідь.
 Реєстр сільськогосподарських підприємств разом з поданими документами зберігається в управлінні агропромислового розвитку районної, управлінні промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій протягом трьох років.
 8. Управління агропромислового розвитку районних, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі документів, поданих сільськогосподарськими підприємствами, надсилають відповідним органам Державного казначейства реєстри сільськогосподарських підприємств та платіжні доручення для перерахування бюджетних коштів на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств в установах банків.
 Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками ( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
 9. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій щомісяця до 5 числа наступного періоду подають Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій засвідчені копії реєстрів сільськогосподарських підприємств, на підставі яких перераховано бюджетні кошти.
 Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі реєстрів сільськогосподарських підприємств готують і подають Мінагрополітики:
 щокварталу до 15 числа наступного місяця інформацію про кількість сільськогосподарських підприємств, яким підтверджено право на отримання бюджетних коштів, та суму бюджетних коштів за формою, визначеною Мінагрополітики, для узагальнення і надіслання Мінфіну до 20 числа зазначеного місяця;
 після закінчення бюджетного року звіт про використання бюджетних коштів за формою, визначеною Мінагрополітики, для узагальнення і надіслання Мінфіну до 1 лютого наступного року.


До списку Постанов

 
 Реклама
   
   
© 2017 Copyright ТОВ «Науково-практичний центр цукробурякового виробництва»
Публікацію матеріалів сайту без дозволу адміністратора та посилання на джерело інформації заборонено.
За дозволом звертатися: sugar@sugarr.com.ua