НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 Навігація:  
Пошук:     
Українська 
Головна Мапа сайту Написати листа
 Законодавча база
 Карти та довідники
 Цукрові новини з України
 Індекси цін на цукор
 Цукрові новини з СНД
 Світові цукрові новини
 Технічна бібліотека
 Корпоративні новини
 Семінари
 Біопаливо
Дошка оголошень
Пропозиції цукру
 
Про утворення Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 грудня 2006 р. № 1685

Київ

Про утворення Ради національних

асоціацій товаровиробників при

Кабінеті Міністрів України

 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 1. Утворити Раду національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України у складі згідно з додатком.

 Надати голові Ради право вносити у разі потреби зміни до її складу.

 2. Затвердити Положення про Раду національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України, що додається.

 Прем'єр-міністр України                       В.ЯНУКОВИЧ

 

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 8 грудня 2006 р. N 1685

СКЛАД

Ради національних асоціацій товаровиробників

при Кабінеті Міністрів України

ІЗОВІТ

Валентина Аркадіївна

президент - голова правління Української асоціації підприємств легкої промисловості, голова Ради

ГРИЩЕНКО

Сергій Георгійович

голова ради директорів Українського науково-виробничого концерну "Укркольормет", заступник голови Ради

ЯРЧУК

Микола Миколайович

голова правління – генеральний директор Національної асоціації цукровиків України, заступник голови Ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 грудня 2006 р. № 1685

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду національних асоціацій

товаровиробників при Кабінеті Міністрів України

 

 1. Рада національних асоціацій товаровиробників (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

 2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

 3. Основними завданнями Ради є:

 1) підготовка рекомендацій щодо:

· створення правових та економічних умов для ефективної діяльності вітчизняних товаровиробників;

· формування економічної політики держави у сфері захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку, підвищення їх конкурентоспроможності, мінімізації ризиків у процесі експорту товарів українського походження;

· забезпечення розвитку системи ліцензування, сертифікації, технічного регулювання та контролю якості товарів;

· створення сприятливих умов для здійснення вітчизняними товаровиробниками експорту/імпорту товарів, робіт, послуг, а також щодо запобігання та протидії обігу контрафактної продукції на внутрішньому ринку;

· врегулювання торговельних спорів та захисту інтересів вітчизняних товаровиробників під час проведення іноземними державами, їх економічними або митними об'єднаннями антидемпінгових, спеціальних захисних або компенсаційних розслідувань щодо імпорту товарів українського походження;

· проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань державної регуляторної політики та запобігання застосуванню іноземними державами, їх економічними або митними об'єднаннями обмежувальних заходів щодо товарів українського походження, що розглядаються Кабінетом Міністрів України;

 2) участь в установленому порядку у розробленні та виконанні державних цільових програм, спрямованих на підтримку та розвиток виробництва товарів в Україні;

 3) надання аналітичної, інформаційної та консультаційної допомоги органам державної влади, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до її компетенції.

 4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

· залучати для розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

· одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

· користуватися електронною інформаційною системою "Електронний Уряд";

· утворювати постійні та тимчасові робочі групи і комісії;

· організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів, нарад та інших заходів;

· подавати членам Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

 5. Рада провадить свою діяльність на основі взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, консультативно-дорадчими органами, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

 6. Склад Ради формується з числа представників національних асоціацій товаровиробників.

 Члени Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

 7. Раду очолює голова, який має двох заступників.

 Голова Ради:

· здійснює керівництво Радою та організовує її роботу;

· бере в установленому порядку участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, у нарадах, які проводяться центральними органами виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції

Ради.

 8. Порядок діяльності Ради визначається регламентом, який затверджує її голова.

 Повноваження заступників голови Ради визначаються регламентом Ради.

 9. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи або за рішенням голови Ради, а у разі його відсутності - заступника голови.

· План роботи Ради затверджується її головою.

· Порядок денний чергового засідання Ради формується за пропозиціями її членів.

· Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

· Рішення Ради приймається більшістю присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

 10. Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

 11. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються у десятиденний строк після проведення засідання всім членам Ради та Секретаріатові Кабінету Міністрів України.

 Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

 12. Члени Ради мають право брати в установленому порядку участь у нарадах, які проводяться центральними органами виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції Ради.

 13. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

 14. Рада використовує в роботі бланки із своїм найменуванням.

 

 До списку Постанов

 
 Реклама
   
   
© 2017 Copyright ТОВ «Науково-практичний центр цукробурякового виробництва»
Публікацію матеріалів сайту без дозволу адміністратора та посилання на джерело інформації заборонено.
За дозволом звертатися: sugar@sugarr.com.ua