НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 Навігація:  
Пошук:     
Українська 
Головна Мапа сайту Написати листа
 Законодавча база
 Карти та довідники
 Цукрові новини з України
 Індекси цін на цукор
 Цукрові новини з СНД
 Світові цукрові новини
 Технічна бібліотека
 Корпоративні новини
 Семінари
 Біопаливо
Дошка оголошень
Пропозиції цукру
 
Постанова КМУ від 29.09.2010 №897 "Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки вироб

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 вересня 2010 р. № 897

Київ

Про затвердження Порядку використання

у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду

для державної підтримки виробництва

продукції рослинництва

 Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки виробництва продукції рослинництва, що додається.

Прем’єр-міністр України                                               М. АЗАРОВ 

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 вересня 2010 р. № 897

 ПОРЯДОК

використання у 2010 році коштів Стабілізаційного

фонду для державної підтримки виробництва

продукції рослинництва

 1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених пунктом 1 частини першої статті 74 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, що спрямовуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 496 “Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних та державних цільових програм в агропромисловому комплексі, вирішення питань матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ агропромислового комплексу” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 48, ст. 1570, № 57, ст. 1966) для державної підтримки виробництва продукції рослинництва (далі — бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є головні управління агропромислового розвитку обласних та управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій.

2. Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі та спрямовуються сільськогосподарським підприємствам для виплати дотацій на вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти “А” та льону-довгунцю на тресту в розмірі 500 гривень на 1 гектар посівів.

3. Мінагрополітики затверджує за погодженням з Мінфіном розподіл бюджетних коштів між головними управліннями агропромислового розвитку обласних держадміністрацій пропорційно площам посіву сільськогосподарських культур, зазначених у пункті 2 цього Порядку (далі — сільськогосподарські культури) і повідомляє їм про такий розподіл.

Головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій розподіляють протягом трьох робочих днів після надходження повідомлення від Мінагрополітики бюджетні кошти між районами пропорційно площам посіву сільськогосподарських культур, надсилають у триденний строк повідомлення управлінням агропромислового розвитку районних держадміністрацій, затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів і подають їх відповідним органам Державного казначейства.

Управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій протягом трьох робочих днів після надходження повідомлення про розподіл бюджетних коштів розміщують у засобах масової інформації оголошення, в якому зазначаються перелік, строк та умови подання документів, необхідних для отримання бюджетних коштів.

4. Мінагрополітики розподіляє бюджетні кошти між головними управліннями агропромислового розвитку обласних, управліннями агропромислового розвитку районних держадміністрацій пропорційно сумам, затвердженим у планах асигнувань на поточний рік.

5. Для формування реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання бюджетних коштів (далі — реєстр), управління агропромислового розвитку районної держадміністрації утворює комісію, до складу якої входять начальник управління (голова комісії), представники фінансового органу, органу державної контрольно-ревізійної служби, державної податкової служби, управління земельних ресурсів, державної насіннєвої інспекції та державної інспекції захисту рослин, а також за згодою представники громадських організацій агропромислового комплексу та цукрових заводів (далі — комісія).

6. Сільськогосподарські підприємства, які вирощують сільськогосподарські культури, мають право подати до 1 грудня поточного року комісії за місцем провадження діяльності заявку на отримання бюджетних коштів, крім сільськогосподарських підприємств, які визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство, або які мають прострочену більш як півроку заборгованість перед державним та місцевим бюджетами, іншими цільовими фондами.

7. До заявки на отримання бюджетних коштів додаються:

1) заповнена форма державного статистичного спостереження № 4-сг “Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2010 р.”;

2) довідка про фактичні площі посіву сільськогосподарських культур за підписом керівника підприємства;

3) спеціалізовані бухгалтерські форми первинного обліку “Акт № ____ про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин” (форма № ВЗСГ-3) та “Акт № ____ витрати насіння і садивного матеріалу” (форма № ВЗСГ-4);

4) копії:

сертифіката на насіння цукрових буряків або сертифіката на насіння України (ДСТУ 4138-2002);

довідки відповідного органу державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

довідки про розмір площі земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності, постійному користуванні чи оренді, виданої Центром державного земельного кадастру, та/або довідки про розмір земельних часток (паїв), виданої органом, який зареєстрував договір оренди земельної частки (паю) відповідно до Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. № 119 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 4, ст. 113);

5) довідка про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом із сплати податку з доходів фізичних осіб за підписом керівника, скріпленим печаткою сільськогосподарського підприємства.

8. Комісія розглядає подані сільськогосподарським підприємством згідно з пунктом 7 цього Порядку документи, проводить перевірку достовірності наведених у них даних, за результатами якої складає акт і приймає рішення про включення підприємства до реєстру.

Реєстр разом з документами зберігається протягом трьох років в управлінні агропромислового розвитку районної держадміністрації.

У разі відмови у включенні сільськогосподарського підприємства до реєстру комісія у триденний строк після прийняття такого рішення видає (надсилає) йому обґрунтовану відповідь.

Форму реєстру затверджує Мінагрополітики.

9. Управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій:

надсилають відповідним органам Державного казначейства реєстри та платіжні доручення для перерахування бюджетних коштів на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків;

подають щомісяця до 5 числа наступного періоду головним управлінням агропромислового розвитку обласних держадміністрацій засвідчені копії реєстрів, на підставі яких перераховано бюджетні кошти.

10. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

11. Головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій на підставі одержаних реєстрів подають Мінагрополітики:

щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про кількість сільськогосподарських підприємств, включених до реєстру, та суму отриманих бюджетних коштів за формою, затвердженою Мінагрополітики, для її узагальнення і подання до 20 числа зазначеного місяця Мінфіну;

річний звіт про використання бюджетних коштів за формою, затвердженою Мінагрополітики, для узагальнення і подання до 1 лютого наступного року Мінфіну.

12. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках головного розпорядника та розпорядників бюджетних коштів, підлягають поверненню до Стабілізаційного фонду не пізніше останнього робочого дня бюджетного періоду.

13. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

 
До списку Постанов

 
 Реклама
   
   
© 2017 Copyright ТОВ «Науково-практичний центр цукробурякового виробництва»
Публікацію матеріалів сайту без дозволу адміністратора та посилання на джерело інформації заборонено.
За дозволом звертатися: sugar@sugarr.com.ua