НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 Навігація:  
Пошук:     
Українська 
Головна Мапа сайту Написати листа
 Законодавча база
 Карти та довідники
 Цукрові новини з України
 Індекси цін на цукор
 Цукрові новини з СНД
 Світові цукрові новини
 Технічна бібліотека
 Корпоративні новини
 Семінари
 Біопаливо
Дошка оголошень
Пропозиції цукру
 
Наказ Аграрного фонду "Про закупівлю Аграрним фондом цукру до державного продовольчого резерву"

АГРАРНИЙ ФОНД

Н А К А З

 „28” листопада 2008 року                                                                         № 128

Про закупівлю Аграрним фондом

цукру до державного продовольчого

резерву

          

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2008         № 983 «Про закупівлю Аграрним фондом цукру до державного продовольчого резерву»

 

Н А К А З У Ю:

 

1.                   Розпочати закупівлю на Аграрній біржі цукру квоти «А», виробленого із цукрових буряків урожаю 2008 року до державного продовольчого резерву.

2.                   Затвердити Порядок закупівлі Аграрним фондом до державного продовольчого резерву цукру квоти «А», виробленого з цукрових буряків урожаю 2008 року (Додаток 1).

3.                   Затвердити Перелік документів, необхідних для здійснення оплати Аграрним фондом по біржовому контракту (Додаток 2).

4.                   Директорам регіональних відділень Аграрного фонду представляти Аграрний фонд під час передачі ОДЦР згідно біржового контракту шляхом підписання Акту передавання-приймання.

5.                   Відділу із взаємодії з регіональними відділеннями довести наказ до відома всіх регіональних відділень Аграрного фонду.

6.                   Організаційно-розпорядчому відділу ознайомити всіх керівників структурних підрозділів Аграрного фонду з цим наказом.

7.                   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Генеральний директор                                                                                                      В.В. Іванишин

 

 

Додаток 1

до наказу Аграрного фонду

від __________2008 № _____

Порядок

закупівлі Аграрним фондом до державного продовольчого резерву цукру квоти «А»,

 виробленого з цукрових буряків урожаю 2008 року,

ДСТУ 4623:2006

 

1. Цей Порядок розроблений на виконання Закону України „Про державну підтримку сільського господарства України” та постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2008 № 983 «Про закупівлю Аграрним фондом цукру до державного продовольчого резерву».

2. Цей Порядок є обов’язковим для виконання Аграрним фондом та Аграрною біржею.

3.        Предметом закупівлі є цукор квоти «А», вироблений із цукрових буряків урожаю 2008 року, згідно наказу Міністерства аграрної політики України від 06.02.2008 № 96 „Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2008/2009 маркетинговому році”.

4.        Біржові торги проводяться згідно вимог законодавства України та Правил біржової торгівлі на Аграрній біржі.

5.        Закупівля цукру квоти «А», виробленого із цукрових буряків урожаю 2008 року (далі – цукор квоти «А») до державного продовольчого резерву здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України за середньозваженими цінами, які склалися протягом останніх трьох торгових сесій на Аграрній біржі та сертифікованих нею акредитованих товарних біржах.

У разі зниження середньозважених цін до рівня мінімальної ціни, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2008 № 20 «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2008 року до 1 вересня 2009 року, закупівля цукру здійснюється за мінімальною ціною.

6.        Мінімальна партія закупівлі цукру квоти «А» становить 2 00 тонн.

7.Відділ інформаційного забезпечення та прогнозування ринку Аграрного фонду готує та розміщує, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку торгів оголошення в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» та на офіційному сайті Міністерства аграрної політики України, Аграрного фонду, яке містить інформацію про проведення біржових торгів.

8. Інформація про укладені біржові контракти щоденно подається сертифікованими біржами до Аграрної біржі. Аграрна біржа забезпечує обробку такої інформації та за підписом директора подає до Аграрного фонду.

9.                   Брокер-покупець Аграрного фонду не пізніше як за 1 годину до початку торгів подає на Аграрну біржу заявку.

10.     Для укладення біржового контракту брокер-покупець Аграрного фонду перевіряє у брокера-продавця наступні документи:

- копію свідоцтва про державну реєстрацію виробника цукру квоти «А»;

- копію довідки з ЄДРПОУ виробника цукру квоти «А»;

- копію довідки на виробництво та поставку товару на внутрішній ринок (квоти «А»);

- довідку про наявність цукру квоти «А» на базисі поставки за підписом директора регіонального відділення Аграрного фонду;

- сертифікат якості.

11. Директори регіональних відділень Аграрного фонду після проведення біржових торгів забезпечують підготовку та подання документів, необхідних для здійснення оплати Аграрним фондом за біржовими контрактами.

12. Всі документи, які надходять до Аграрного фонду реєструються у відділі із взаємодії із регіональними відділеннями та в цей же день передаються по акту передавання-приймання до відділу державних фінансових інтервенцій.

Начальник цього відділу є відповідальним за реєстрацію біржових контрактів та супровідних документів, які надійшли до Аграрного фонду.

13. Після отримання документів, необхідних для здійснення оплати по біржових контрактах, відділ державних фінансових інтервенцій перевіряє правильність оформлення актів передавання-приймання, відповідність кількості, ціни та найменуванню ОДЦР, Довідці про наявність ОДЦР на базисі поставки, сертифікат якості, візує документи та не пізніше поточного робочого дня передає їх для перевірки та візування наступним відділам Аграрного фонду:

13.1. відділу державних товарних інтервенцій, який перевіряє якісні показники ОДЦР, наявність договору складського зберігання цукру квоти «А».

13.2. юридичному відділу, який перевіряє відповідність біржового контракту законодавству, чинність наданих документів, а також повноваження представників сторін зазначених договорів;

13.3. відділу економіки та фінансів, який перевіряє відповідність ціни ОДЦР зазначеній в біржовому контракті середньозваженій ціні.

13.4. відділу бухгалтерського обліку та звітності, який перевіряє правильність оформлення бухгалтерських документів вимогам законодавства України.

14. Після візування відділами, вказаними в пункті 13 цього Порядку, відділ державних фінансових інтервенцій передає біржові контракти та супровідні документи для візування заступнику генерального директора відповідного напрямку підпорядкування.

Відділ державних фінансових інтервенцій готує Реєстр біржових контрактів, що підлягають оплаті (надалі Реєстр) та разом із біржовими контрактами і супровідними документами подає для підпису генеральному директору або заступнику генерального директора.

15. На підставі Реєстру відділ бухгалтерського обліку та звітності забезпечує протягом двох банківських днів з моменту надання відділом державних фінансових інтервенцій всіх необхідних документів оплату коштів через відділення Держказначейства на розрахунковий рахунок Аграрної біржі.

16. На підставі виписки Держказначейства про фактичне перерахування коштів відділ державних фінансових інтервенцій готує для Аграрної біржі Інформацію про біржові контракти, які оплачені Аграрним фондом для перерахування коштів продавцям цукру квоти «А», та здійснює контроль за їх перерахуванням.

17. Відділ державних фінансових інтервенцій веде облік   біржових контрактів, які знаходяться на доопрацюванні в Аграрному фонді та регіональних відділеннях Аграрного фонду.

18. У випадку надходження до Аграрного фонду біржових контрактів та супровідних документів, які потребують доопрацювання, Комісія з розгляду документів, які не підлягають оплаті, створена наказом Аграрного фонду від 28.08.2007 № 100, приймає відповідне рішення. Перелік біржових контрактів, що не підлягають оплаті подається на Аграрну біржу.

19. Відділ державних фінансових інтервенцій щодня до 17 год. 00 хв. подає звіт генеральному директору Аграрного фонду про кількість біржових контрактів та супровідних документів, які надійшли до Аграрного фонду, та які не відправлені з регіональних відділень Аграрного фонду.

20. Після отримання Інформації про біржові контракти, які оплачені Аграрним фондом, Аграрна біржа перераховує кошти продавцям цукру квоти «А» в той же або наступний робочий день.

 

Додаток 2

до наказу Аграрного фонду

від _________ 2008 № ____

 

Перелік документів,

необхідних для здійснення оплати Аграрним фондом

за біржовими контрактами

 

1.       Копія свідоцтва про державну реєстрацію виробника цукру квоти «А».

2.        Копія довідки з ЄДРПОУ виробника цукру квоти «А».

3.        Виписка з ЄДРПОУ виробника цукру квоти «А».

4.       Два примірники Договору складського зберігання між Аграрним фондом та виробником цукру, на складі якого буде зберігатись придбаний об’єкт державного цінового регулювання. Термін зберігання – «до запитання».

5.       Акт передавання-приймання згідно біржового контракту (без дати).

6.        Акт передавання-приймання згідно договору складського зберігання.

7.        Податкова накладна.

8.        Довідка про наявність об’єкту державного цінового регулювання на базисі поставки, за підписами директора регіонального відділення Аграрного фонду, уповноваженого представника зберігача.

9.       Копія довідки на виробництво та поставку товару на внутрішній ринок (квоти «А») та/або довідка з цукрового заводу про виробництво цукру з власної сировини на давальницьких умовах.

10.     Сертифікат якості.До списку Наказів

 


 
 Реклама
   
   
© 2017 Copyright ТОВ «Науково-практичний центр цукробурякового виробництва»
Публікацію матеріалів сайту без дозволу адміністратора та посилання на джерело інформації заборонено.
За дозволом звертатися: sugar@sugarr.com.ua