НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 Навігація:  
Пошук:     
Українська 
Головна Мапа сайту Написати листа
 Законодавча база
 Карти та довідники
 Цукрові новини з України
 Індекси цін на цукор
 Цукрові новини з СНД
 Світові цукрові новини
 Технічна бібліотека
 Корпоративні новини
 Семінари
 Біопаливо
Дошка оголошень
Пропозиції цукру
 

Несприятливі правові обставини як перешкода стягнення кредитів банками

 

 

ПАРТНЕР РУБРИКИ

04053, Київ
пров. Бехтерівський, 4-А
тел. 38 044 486 97 47
lawyer@ligroup.com.ua
www.ligroup.com.ua

Враховуючи кризову ситуацію, яка продовжує існувати в нашій державі, що доволі суттєво відбивається негативом на економіці країни, а також зумовлює зупинення розвитку і впровадження багатьох проектів різних сфер економіки, стає очевидним накопичення корпоративного фінансового боргу різних суб’єктів господарювання перед банками чи будь-якими іншими фінансовими установами.

 З приводу цього, наводимо ряд обставин, які на практиці використовуються позичальниками-боржниками, з метою уникнення погашення кредиторської заборгованості перед банками, а також вказуємо на ряд заходів та дій, що дозволяють банкам забезпечити здійснення впливу на останніх з метою врегулювання цих проблемних питань.

 

Стягнення заборгованості на підставі рішення суду

 

Загальні умови виконання господарських зобов’язань визначені ст. 193 Господарського кодексу України, відповідно до якої суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Зазначена вище норма ст. 193 ГК кореспондується із положеннями ст. 526 ЦК відповідно до якої зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Невиконання того чи іншого господарського зобов’язання, зокрема зобов’язання щодо погашення одержаних коштів згідно кредитних договорів, є вчиненням порушення з боку боржника законних прав та інтересів кредитора (банку). Одним із конституційних принципів, що передбачений ст. 124 Конституції України є – здійснення правосуддя виключно судами. Відповідно ж до ст. 15 ЦК кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Відповідно до ч. 1 ст. 16 того ж ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Стаття 1 Господарського процесуального кодексу України встановлює право на звернення до господарського суду, відповідно до якого підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсною.

З приводу цього, у разі невиконання боржниками (одержувачами кредитних коштів) взятих на себе зобовязань перед кредиторами (банками) щодо погашення сум кредитів та нарахувань по ним, останні вправі скористатися своїм законним правом щодо захисту порушених прав в суді, відповідно до вищенаведених норм і положень чинного законодавства, а також задовольнити свої майнові вимоги через винесене рішення суду, шляхом його виконання відповідно до норм і положень Закону України «Про виконавче провадження».

Однак, в цьому випадку доцільно розглянути і передбачити деякі тонкості чинного процесуального законодавства, що дозволятимуть боржникам (як відповідачам чи стороні виконавчого провадження) здійснювати ряд оскаржувальних заходів в межах судового слухання справи чи забезпечення виконання виконавчого документу в межах порушеного виконавчого провадження, з метою максимального затягування фактичного і остаточного погашення грошових (майнових) зобов’язань.

В даній ситуації беззаперечним є той факт, що при застосуванні заходів примусового стягнення кредитних коштів з боржника (чи майнового поручителя – через звернення стягнення на предмет застави або іпотеки), відповідачами в тій чи іншій судовій справі будуть вживатися усі заходи для максимального її затягування і відтермінування здійснення фактичного виконання рішення суду.

В якості таких заходів з боку боржників можуть бути використані певні процесуальні можливості, що дозволяють затягнути розгляд справи в певних часових параметрах, а саме – постійні подання клопотань щодо відкладення та перенесення розгляду справи з тих чи інших причин і підстав, дослідження додаткових доказів у справі, заслуховування осіб, які брали участь у підписанні документації, яка має значення для справи, призначення та виготовлення судово-бухгалтерської, судово-економічної експертизи тощо. При цьому, незважаючи на те чи такі заяви та клопотання осіб будуть задоволені чи відхилені, боржники-відповідачі по кожному процесуальному кроці зможуть оскаржувати ту чи іншу ухвалу суду до апеляційної інстанції, до ВГСУ та до ВСУ (а також, при можливості, користуватися правом оскарження за нововиявленими обставинами), навіть незалежно від того чи ГПК передбачені процесуальні підстави і можливості оскарження таких документів. Адже дана процедура буде вчинятися саме з метою затягування судової справи, а не забезпечення доведення тих чи інших обставин, що мають значення для розгляду її по суті.


Джерело: L.I. Group

До списку технічна бібліотека

 

  

 

 

  

 

 

 


 
 Реклама
   
   
© 2017 Copyright ТОВ «Науково-практичний центр цукробурякового виробництва»
Публікацію матеріалів сайту без дозволу адміністратора та посилання на джерело інформації заборонено.
За дозволом звертатися: sugar@sugarr.com.ua